Kdy máte nárok na kompenzaci u letecké společnosti? Nejen za zrušený nebo zpožděný let…

30.4. 2019 Jana Klimánková 2506x
 Blíží se čas dovolených a bohužel se může stát, že Váš let nebude podle původního plánu…V jakých případech, za co vše a v jaké výši máte nárok na kompenzaci? Vše přehledně v tomto článku 🙂 Plus BONUS navíc – na co dát POZOR při koupi letenky

Už se vidíte u moře a Váš let má zpoždění nebo je dokonce zrušen…

 • Při zpoždění letu o více než 3 hodiny či při jeho zrušení máte nárok až na 17 000 Kč a to až 3 roky zpětně!
 • Na kompenzaci máte právo také v případě, že váš let byl přesměrován na jiné letiště, byla vám snížena přepravní třída nebo vám byl odepřen nástup na palubu letadla.
 • Náhradu škody žádejte i při poškození nebo ztracení vašeho zavazadla.
 • Nároky vyplývají z nařízení Evropského parlamentu a Rady EU a platí pro všechny občany Evropské unie.

Abyste měli nárok požadovat kompenzaci v rámci nařízení Evropského parlamentu, musí se splnit aspoň jedna z uvedených podmínek:

 • Let musí být uskutečněn uvnitř Evropské unie nebo členského státu (Norsko, Švýcarsko, Island)
 • Odletová destinace musí být uvnitř Evropské unie nebo členského státu
 • Let je operován leteckou společností, která má sídlo na území Evropské unie nebo členského státu

Mimořádné okolnosti, za kterých nemáte na kompenzaci nárok :

 • Špatné počasí
 • Přírodní katastrofa
 • Bezpečnostní situace
 • Omezení letového provozu
 • Stávka třetí strany. Jestliže je důvodem zpoždění letu stávka leteckého personálu, nárok na finanční kompenzaci nevzniká neboť to nemohla letecká společnost ovlivnit
 • Odstavení letadel výrobcem, jako třeba v roce 2019 Boeing MAX8

Kdy nárok na kompenzaci máte:

 • Finanční kompenzaci můžete vymáhat jen v tom případě, že let je zpožděn díky letecké společnosti.
 • Kompenzaci si tak můžete nárokovat například při zpoždění z důvodu technických problémů letadla.
 • Pokud byl Váš let zrušen či zpožděn z důvodu stávky zaměstnanců přímo letecké společnosti, s kterou byl Váš let operován, není to považováno za mimořádnou okolnost (kompletní definice mimořádných okolností podle evropské legislativy). Letecká společnost má proto povinnost vyplatit Vám příslušné odškodnění.

 

Zpoždění letu

 

Nárok na kompenzaci vzniká každému cestujícímu ve chvíli, kdy je jeho let opožděn o více jak 3 hodiny. Výjimkou je pouze zpoždění letu z důvodu tzv. mimořádných okolností, tedy takových, kterým dopravce nebyl schopen zabránit. Výše odškodnění se v letecké dopravě pohybuje od 250 do 600 eur a reklamaci je možné provést až 3 roky zpětně.

Pokud zpoždění letu neproběhlo kvůli mimořádným okolnostem, za které se obecně považuje nepříznivé počasí, stávky zaměstnanců na letišti, politické nepokoje či srážka s ptákem, tak se výše odškodnění stanoveného Evropskou unií odvíjí od délky daného letu:

 • 250 eur – let kratší než 1 500 km
 • 400 eur – let delší než 1 500 km v rámci EU, Norska, Islandu a Švýcarska nebo mimo EU při letu v rozmezí 1 500 – 3 500 km
 • 600 eur – let delší než 3 500 km

V případě zpoždění letu si VŽDY vyfoťte příletovou tabuli s časem příletu Vašeho letu!

 

Zrušení letu

 • Při každém zrušeném letu, pokud si nezvolíte náhradní let, Vám budou peníze vráceny! Ať už se jedná o jakýkoliv důvod a jakkoliv dlouho před odletem.
 • Pokud byl Váš let zrušen 14 dní a více před odletem. Nárok na kompenzaci nemáte. Máte nárok pouze na vrácení peněz za letenku. 

Kdy máte nárok i na kompenzaci za zrušený let

 • Pokud byl Váš let zrušen, přepravní společnost Vám musí nejen vrátit peníze za letenku, ale také zajistit finanční kompenzaci za zrušení letu podle platného nařízení Evropské unie. Na kompenzaci ovšem máte právo  jen za splnění těchto podmínek :
 • Zrušení letu ve lhůtě od dvou týdnů do sedmi dnů před původním plánovaným časem odletu a zároveň nebyl cestujícím nabídnut náhradní let, který by měl odlet nejpozději dvě hodiny před původním plánovaným časem odletu a zároveň cestující se tak nedostal do cílové destinace nejpozději čtyři hodiny po původním plánovaném čase příletu, nebo
 • Ve lhůtě kratší sedmi dnů před původním plánovaným časem odletu a zároveň nebyl cestujícím nabídnut náhradní let, který by měl odlet nejpozději jednu hodinu před původním plánovaným časem odletu a zároveň cestující se tak nedostal do cílové destinace nejpozději dvě hodiny po původním plánovaném čase příletu.

 

Výše náhrady za zrušený let přitom závisí na délce letu:

 • 250 eur v případě letu do 1 500 km
 • 400 eur v případě letu v EU od 1 500 km, nebo letu mimo EU v délce 1 500 – 3 500 km
 • 600 eur v případě letu v délce 3 500 km a více

 

Odepření nástupu na palubu letadla

 

Může se stát, že dopravci odpírají cestujícím nástup na palubu letadla, protože prodali více letenek, než kolik je místa v letadle.

O neoprávněné odepření nástupu do letadla se jedná v případě, kdy máte všechny dokumenty v pořádku, dorazili jste na letiště včas a dopravce Vás vyloučil z přepravy jen proto, že již na palubě není místo.

Většinou se personál nejprve ptá, jestli mezi cestujícími není dobrovolník, který se letu dobrovolně vzdá. Pokud ne, musí ho dopravce vybrat sám. Případně vybere cestující, kteří dorazili sice včas, ale jako poslední.

Pokud padla volba právě na Vás, máte hned na letišti nárok buď na vrácení ceny letenky, nebo na přesměrování letu. Pokud si vyberete přesměrování letu, máte navíc nárok na přiměřené občerstvení a případné ubytování.

V obou případech však máte nárok na finanční odškodnění za způsobené obtíže, to se pohybuje od 250 do 600 eur v závislosti na délce letu.

 • 250 EUR v případě letu do 1.500 km
 • 400 EUR na letu v EU od 1.500 km nebo letu mimo EU v délce 1.500 – 3.500 km
 • 600 EUR v případě letu 3.500 km a více

V některých případech však může dopravce výši odškodnění snížit až o polovinu.

 

Kompenzace za přesměrování letu

 

Pokud je váš let z jakéhokoliv důvodu přesměrován na jiné letiště, máte nárok na zajištění přepravy na původní místo příletu a za určitých podmínek také na finanční kompenzaci.

Na letišti může dojít k několika situacím. Nejčastější je přesměrování letu z důvodu zrušení letu, tedy váš původní let byl zrušen, a proto vás dopravce poslal buď na jiné letiště, nebo na stejné letiště, ale delší trasou.

Pokud letíte jinam, než jste původně měli, máte nárok na proplacení nákladů vzniklých dopravou na původní místo příletu. I při příletu na správné letiště však můžete mít nárok na finanční kompenzaci.

ODŠKODNĚNÍ 250 – 600 €!

Při přesměrování letu se kompenzace v závislosti na délce letu pohybuje od 250 do 600 €.

Jestliže se o přesměrování dozvíte ještě před nástupem na palubu, máte právo let odmítnout a po dopravci požadovat vrácení peněz za letenku.

Nároky na letišti

Pokud byl váš let přesměrován a musíte čekat na letišti, máte rovněž nárok na přiměřené občerstvení a dva telefonní hovory zdarma. Pokud musíte na přesměrovaný let čekat přes noc, máte nárok na zajištění hotelu a přepravu z letiště do hotelu a zpět.

Snížení cestovní třídy

 

Letecká společnost je povinna zajistit takovou kategorii cestovní třídy, za kterou jste si zaplatili. Jestliže vás tedy provozující dopravce umístí do třídy nižší, než pro kterou byla zakoupena letenka, je povinen vám dle nařízení Evropské unie procentuálně snížit cenu letenky.

Výše slevy u snížení přepravní třídy se určuje dle letové vzdálenosti:

 • 30 % ceny letenky u všech letů o délce do 1 500 kilometrů
 • 50 % ceny letenky u letů o délce od 1 500 kilometrů do 3 500 kilometrů
 • 75 % ceny letenky u letů o délce více než 3 500 kilometrů

Nárok na kompenzaci navíc můžete žádat až 3 roky zpětně.

 

Náhrada za ztracené nebo poškozené zavazadlo

 

 Letecký dopravce je odpovědný nejen za přepravu osob, ale také za přepravu zavazadel. Jestliže Vám tedy letecký dopravce ztratí nebo poškodí zavazadlo, je povinen nahradit vzniklou škodu.

U náhrady za ztracené nebo poškozené zavazadlo je stanovená maximální výše odškodnění, kterou po letecké společnosti můžete požadovat. Jedná se o zhruba 36 500 Kč na jedno zavazadlo.

 • Poškozené zavazadlo musíte písemně reklamovat u letecké společnosti do 7 dní.
 • Zpožděné zavazadlo se stává ztraceným po 21 dnech od příletu letadla. Po tomto termínu lze za zpožděné zavazadlo žádat náhradu.
 • Pokud vám letecká společnost odmítne za ztracené nebo poškozené zavazadlo zaplatit odškodnění, máte až 3 roky na podaní žaloby. Lhůta se počítá ode dne letu.

JAK O KOMPENZACI ŽÁDAT

 • Můžete zažádat sami, bez právní pomoci. Často Vás ale letecká společnost odbyde…
 • Doporučuji využít služeb právníků z Vaše nároky. S jejich pomocí máte daleko větší šanci kompenzaci získat. Za žádost se nic neplatí. Pokud se jim podaří pro Vás kompenzaci získat, platíte nějaké procenta z vymožené částky. Podrobnosti na jejich webových stránkách. 
 • Navíc Vám opravdu poradí, zda na kompenzaci máte nárok nebo ne. Já nejsem právník, výše uvedené údaje čerpám z internetu a v případě, že budete mít pocit, že na kompenzaci máte nárok, kontaktujte tuto společnost a pokuste se kompenzaci získat. Když ji nedostanete, nic neplatíte 🙂 Za zkoušku to tedy rozhodně stojí!

BONUS

Na co si dát POZOR při koupi letenky

 • Ne vždy platí, že nejlevnější letenka je ta nejlepší! Letenku můžete koupit přímo u letecké společnosti nebo u prodejce letenek (Pelikán, Student Agency, Letuška, Gotogate, Tripsta…) Proč si vybrat správného prodejce a nenaletět na nejlevnější cenu, výborně popsala Janka Travelhacker v tomto článku. Doporučuji všem přečíst!
 • U nízkonákladových společností pozor na velikost zavazadla. V ceně bývají jen příruční a dnes už neplatí, že si sebou vždy můžete vzít malý příruční kufřík. Např. Ryanair má rozměry zavazadla, které je zdarma pouze 40x25x20cm. Neskutečně malé rozměry. Sama v červnu 2019 letím s Raynairem do Jordánska a s tímto rozměrem mám opravdu trochu problém…Než si letenku s nízkonakladovkou koupíte, podívejte se nejdříve na jejich webové stránky, jak velké nebo spíš malé můžete mít sebou zavazadlo, které je zdarma. Každá letecká společnost to má jinak. Ať Vás pak ty rozměry nepřekvapí. Když si budete větší zavazadlo dokupovat později než rovnou s letenkou, vždy zaplatíte zbytečně víc!
 • Když už jsem u Ryanairu. Dejte si pozor na konci, při platbě. Pokud se Vám stane, že máte celou dobu uvedenou cenu v Kč a při platbě Vám to samo skočí na eura, je potřeba odškrtnout políčko garantovaný směnný kurz! Ryanair má hodně špatný kurz a pěkně Vás jeho kurzem natáhne. Pro příklad naše letenky do Jordánska. Já kupovala v českých korunách a z účtu se mi strhla přesně ta částka, která byla uvedena na stránkách letecké společnosti. Kamarádka Soňa kupovala ve stejnou dobu, cena se jí při platbě automaticky změnila na eura a z účtu se jí strhlo o 250 Kč víc než mě! Přitom při rezervaci to pořád ukazovalo cenu správnou. Nikdo Vám ten rozdíl nevrátí. Celý proces rezervace Ryanairu je popsaný v tomto článku.
 • Pokud jsou akce na letenky, zjistěte si, jestli v tom není nějaký háček. Např. v muslimských zemích období Ramadánu, kdy na veřejnosti nesmíte přes den jíst, pít ani kouřit. Navíc jsou zavřené obchody atd. Sama jsem byla v době Ramadánu v Dubaji a neskutečně mě to omezovalo. Už opravdu nikdy více. I letos v květnu byly letenky do Jordánska daleko levnější než ty červnové. Právě kvůli Ramadánu. Další háček může být v období dešťů v exotických zemích. Aby Vám dovolená skoro celá propršela určitě nechcete. A letecké společnosti ani prodejci letenek Vás na tyto omezení samozřejmě neupozorní…Na podzim si dejte pozor na hurikány, které bývají na Floridě a v Karibiku. Zase v tuto dobu bývají do těchto míst nejlevnější letenky. Proč asi? 🙂
 • Pozor na přestupy při dálkových letech. Někdy je potřeba tranzitní vízum, i když v dané zemi jen přestupujete. Pokud máte v nějaké zemi přestup, zjistěte si předem, jestli nepotřebujete tranzitní vízum. Týká se to nejen USA, kde i na přestup potřebujete ESTU, dále Kanady, kde potřebujete ETU, ale i dalších zemí. Např. v Rusku nebo Indii někdy tranzitní vízum potřebujete, někdy ne. Těch zemí je víc a určitě si zjistěte dostatečně předem, zda a za jakých podmínek je potřeba tranzitní vízum vyřídit. V roce 2016 kvůli tomu mého syna nepustili v Colombu na Srí Lance do letadla směr Nepál. Měl 2 přestupy v Indii a neměl vyřízené tranzitní vízum do Indie…
 • Nezapomeňte udělat check-in předem, pokud letíte s nízkonákladovkou! Na přepážce na letišti byste za check-in zaplatili ranec. Informace o check-inu vždy na webových stránkách konkrétní společnosti.
 • Vše se dá dnes vygooglit a zjistit předem. Tak to nepodceňujte 🙂

Všem přeji krásnou dovolenou, bez starostí s letenkami a pokud náhodou budete mít nárok na kompenzaci, určitě o ní požádejte 🙂

Jana

 

Komentáře